ერთიანი ეროვნული გამოცდები

„აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი AMC“ 2016 წლის 20 სექტემბრიდან ერთიანი ეროვნული გამოცდებისათვის აბიტურიენტებს მოამზადებს შემდეგ საგნებში:

• ქართული ენა და ლიტერატურა;
• უცხო ენა (ინგლისური, გერმანული, რუსული);
• ზოგადი უნარები;
• მათემატიკა;
• ისტორია;
• გეოგრაფია;
• ბიოლოგია;
• ქიმია;
• ფიზიკა;
• სამოქალაქო განათლება;
• ხელოვნება.• აბიტურიენტს შეუძლია აირჩიოს მისთვის სასურველი ერთი ან რამდენიმე საგანი.
• მეცადინეობები თითოეულ საგანში ჩატარდება თქვენთვის მისაღები გრაფიკის მიხედვით
• გაკვეთილების რაოდენობა: კვირაში 2-ჯერ 1.5 სთ, ან კვირაში 3-ჯერ 1 სთ-აბიტურიენტის სურვილის გათვალისწინებით.
• ჯგუფები გამოირჩევა მოსწავლეთა სიმცირით და დაყოფილია დონეების მიხედვით. მეცადინეობები ტარდება როგორც ჯგუფურად, ასევე ინდივიდუალურად
• სასწავლო კურსის დაწყებამდე, აბიტურიენტებთან გასაუბრების, მათი საბაზისო ცოდნის შემოწმების და ინდივიდუალური საჭიროებების დადგენის მიზნით, ტარდება სადიაგნოსტიკო ტესტირებები მათ მიერ არჩეულ საგნებში, აბიტურიენტის სასწავლო კურსის წარმატებულად დაგეგმვის უზრუნველსაყოფად.
• თითოეულ საგანში აბიტურიენტებს პერიოდულად უტარდებათ შემაჯამებელი ტესტირება, რომელიც სრულად შეესაბამება შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის მიერ გამოცდებისთვის დადგენილ სტანდარტებს, რათა აუცილებლობის შემთხვევაში დროულად განხორციელდეს საჭირო ცვლილებები სწავლების მეთოდიკაში.
• ორი ან მეტი საგნის არჩევის შემთხვევაში მოქმედებს ფასდაკლების სისტემა.

სწავლის საფასური:
• ერთი საგნის ღირებულებაა 100 ლარი თვეში
იჩქარეთ, მსურველთა მიღება უკვე დაწყებულია!!!

„აბიტურიენტთა მოსამზადებელი ცენტრი AMC“
გისურვებთ წარმატებებს!