ენების შემსწავლელი ცენტრი

ზოგადი, აკადემიური და სასაუბრო უცხოენების მოსამზადებელი კურსი სხვადასხვა გამოცდებისათვის
საერთაშორისო გამოცდები (TOEFL,FCE, IELTS, PET)
სამაგისტრო პროგრამები (B1, B2,C1,C2)
გერმანული
რუსული